ĐÈN RỄ CÂY

Mã sản phẩm: FLA-150

Vật liệu: Thân đèn bằng rễ cây, chụp vải.

Giá: liên hệ với chúng tôi

Đơn hàng tối thiểu: đang cập nhật

Mô tả chi tiết sản phẩm: đang cập nhật

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Reddit