BẢN QUYỀN, TÁC QUYỀN, QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, LUẬT CHỐNG CẠNH TRANH

3/10/2022 /592 Views

dang-ky-ban-quyen-la-gi

Căn cứ Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2018.

Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2011;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009 (sau đây gọi chung là Luật sở hữu trí tuệ);

Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

—————————————
1. Nếu BB đảm nhận công việc Thiết kế và Thi công thì BB chịu trách nhiệm Bản quyền và Tác quyền dù khách hàng đã thanh toán cho cả 2 công việc trên.

2. Nếu BB đảm nhận Thi công thì vấn đề Bản quyền thiết kế là do người khác chịu trách nhiệm và BB có Tác quyền dù khách hàng đã thanh toán cho việc Thi công.

3. Trong quá trình làm mẫu, dù trước hay sau khi thanh toán, Bản quyền sản phẩm cũng thuộc về trí tuệ của BB.

4. Trong trường hợp ý tưởng, hình ảnh, chất liệu là do khách hàng cung cấp; BB chỉ có trách nhiệm làm giống như yêu cầu thì Tác quyền, Bản quyền, Quyền sở hữu trí tuệ là 100% thuộc về khách hàng.

(Bài viết sưu tầm) PARIS, January 19, 2023 - Accor, a world leading hospitality group, today announced an exciting new addition to the Group’s unparalleled network of brands: Handwritten Collection, a global portfolio of charming bespoke hotels that offer an intimate and stylish hospitality experience.  Accor already has over 110 Handwritten leads globally totaling more than 11,500 rooms, including […]

Nếu quý vị là khách hàng mới của chúng tôi và còn đắn đo về chất lượng sản phẩm thì đây là một trong những nơi mà quý vị có thể ghé qua để “nhìn tận mắt, sờ tận tay” – căn hộ cao cấp Fraser Suites ở Tây Hồ, Hà Nội. Xin vui lòng […]

ARTWORK ĐƯỢC QUAN TÂM

27/3/2023 /358 Views

Artwork được quan tâm nhiều rồi! Thậm chí nó còn được đặt trước cả bàn ghế và các hạng mục khác vì nó mang lại giá trị quảng bá nhờ truyền thông miễn phí.