BACH EXECUTIVE SUITE

4/2/2020 /535 Views

Lâu lâu BB được nhận làm cho một khách sạn ngay trung tâm thành phố, ngay Hồ Con Rùa. Vậy là ngoài khách sạn từ 4 đến 5 sao, BB còn thực hiện cho nhóm khách sạn boutique nữa.

BB is not just supplying to 4 stars, 5 stars hotels but also boutique hotels. The Bach Suites Hotel locating right at the Ho Con Rua is one of our beautiful finishing project.

13  5 6 724

ZANNIER HOTELS BÃI SAN HÔ

NEW WORLD SAIGON HOTEL