Lamp

Đèn thủ công không thể nào thiếu trong các công trình khách sạn, resorts. Những công trình này luôn mong chờ đèn thủ công sẽ mang lại sự độc đáo cho dự án, không bị trùng hợp ngoài thị trường và phải nói lên được ý tưởng của toàn bộ dự án. Chúng tôi luôn tạo ra mẫu mới từ những chất liệu thiên nhiên hoặc chúng tôi làm đúng theo thiết kế của dự án cung cấp.

Download catalogue