ARTWORK THẠCH NHŨ

Lấy ý tưởng vẻ đẹp tự nhiên từ thạch nhũ của hang động Quảng Bình chúng tôi đưa nó vào nội thất và dùng nguyên liệu là epoxy có phối màu tự nhiên. Mời các bạn tải hình 3D từ đây.

Loving the natural beauty of the Quang Binh’s Caves, we bring that feeling to your interior atmosphere. It made of epoxy with mixed colors. Please download here 3D file for free.

http://www.mediafire.com/file/9rnna7ycnf1dwg4/7hang_dong_quang_binh.skp/file

http://www.mediafire.com/file/myuaac38at8kajx/6hang_dong_quang_binh.3ds/file

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Reddit