Trúc

Mã sản phẩm: WT01

Vật liệu: Trúc

Giá: liên hệ với chúng tôi

Đơn hàng tối thiểu: 10 m2

Mô tả chi tiết sản phẩm: Trúc Φ20 mm, sơn đồng

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Reddit