Public Art is becoming an important part of many major projects because guests or visitors could take photos and post them on social networks everywhere which could give a free advertising to those projects, buildings.

It is now boring to take photos at the beaches because it is the same for every beach you go, the beach behind, the sand underneath and the sun on top. Nowadays, more and more resort’s owners invest art sculptures at the beach to attract more visitors. BB supplies this business with materials come from bamboo, […]

Vừa mang đến cảm giác thân thiện lại tạo nên nét chấm phá độc đáo, những món đồ trang trí được làm từ mây tre đan chính là thứ bạn chẳng thể bỏ qua được. Những năm gần đây xu hướng sử dụng đồ mây tre đan ngày càng được nhiều gia đình yêu thích không […]